We współczesnym świecie nowe dane są generowane w bardzo szybkim tempie. IBM szacuje, że 90% danych na świecie zostało wygenerowanych tylko w ciągu ostatnich dwóch lat. Dane są tworzone wszędzie isą to między innymi: czujniki, które zbierają dane klimatyczne, wpisy w mediach społecznościowych, zdjęcia i filmy cyfrowe, dane generowane przez aplikacje i procesy handlu elektronicznego, dane telefonu komórkowego i GPS.  

Dzięki wiedzy i doświadczeniu Big Data & Analizie od kilku lat Edvantis pomaga firmom w gromadzeniu i analizowaniu danych. Przeprowadzimy Cię przez cały proces – od tworzenia danych przez transformację, przechowywanie i przetwarzanie do analizy danych. Nasza wiedza sięga od systemowego programowania pamięci po analizę danych biznesowych, raportowanie i prognozowanie. Mamy doświadczenie we wdrażaniu ograniczonych, lokalnych małych projektów eksploracji danych do wdrażania rozległych klastrów przetwarzania danych w chmurze.

Nasza wiedza i doświadczenie obejmują następujące systemy, rozwiązania i technologie:

  • OLTP/OLAP/ETL
  • MS SSIS/SSRS, PowerBI
  • Hadoop, Hive/HQL/PIG, Map-Reduce
  • Apache Spark/HBase
  • AWS Kinesis/Redshift/Elasticsearch
  • Azure Database/Analytics
  • NoSQL Cassandra/NestDB/Redis/CoachDB/Mongo

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.