Rozwiązania chmurowe zapewniają zupełnie nową elastyczność oraz redukcję lub konwersję stałych kosztów IT poprzez korzystanie z usług IT tylko w takim zakresie, w jakim powstają. Edvantis pomaga firmom różnej wielkości wdrażać rozwiązania chmurowe, optymalizować procesy oraz opracowywać nowe produkty i nowe modele biznesowe.

Aplikacje internetowe są standardowym wyborem do opracowania kompletnych aplikacji w chmurze lub do migracji istniejących aplikacji do chmury.

Programowanie w chmurze

Aby zminimalizować czas wprowadzania produktu na rynek, wielu klientów preferuje tworzenie aplikacji natywnych w chmurze od podstaw. Programowanie w chmurze wymaga pewnych zmian w sposobie projektowania aplikacji.

Aplikacje te są często podzielone na poszczególne moduły, które z kolei mogą być używane częściowo niezależnie, na przykład do skalowania niektórych części w zależności od obciążenia. Ważną zaletą takiego podejścia jest możliwość korzystania z gotowych usług w chmurze oferowanych przez dostawców infrastruktury, a tym samym oszczędzania znacznych zasobów w porównaniu z opracowywaniem tych części we własnym zakresie.

Edvantis ma doświadczenie w budowaniu natywnych aplikacji chmurowych opartych na IaaS i PaaS.

Migracja aplikacji

Wiele starszych aplikacji niepochodzących z chmury można do niej migrować. Edvantis ma 4-etapowy proces, który pomaga naszym klientom w pełni wykorzystać zalety przetwarzania w chmurze dla istniejących i starszych aplikacji lokalnych.

 • Audyt: Analizujemy budowę odpowiednich aplikacji, przeprowadzamy testy porównawcze i identyfikujemy wąskie gardła w wydajności i skalowalności.
 • Migracja: tworzymy strategię migracji i przeprowadzamy faktyczną migrację do dostawcy infrastruktury chmury w zależności od wyboru klienta.
 • Optymalizacja: Optymalizujemy aplikacje i infrastrukturę w oparciu o rzeczywiste dane i metryki.
 • Działanie: Obsługujemy aplikację na platformie, dbamy o ustawienia i zapewniamy wymaganą dostępność.

Specjalizacja

Inżynierowie Edvantis są ekspertami w wiodących platformach chmurowych, takich jak Amazon AWS, Microsoft Azure, RedHat Openshift, OpenStack, Heroku, Salesforce oraz w większości obecnych technologii i w narzędziach, w szczególności:

 • Podstawowe technologie: Java, Microsoft .NET
 • Serwery aplikacji: Apache Tomcat, Netty, JBoss, MS IIS
 • Zarządzanie konfiguracją oprogramowania: Chef, Puppet, Ansible, SaltStack, CFEngine
 • CI: TFS, Jenkins, Bamboo, TeamCity, TravisCI
 • Konteneryzacja: Docker, LXD, Rkt
 • Automatyzacja testów: SilkTest, TestComplete, Selenium
 • Monitorowanie: New Relic, AppDynamics, Sysdig
 • Wirtualizacja: AWS EC, Azure VMs, VSphere, VirtualPC
 • Aplikacje internetowe: responsywność UI/UX, HTML5/CSS3/jQuery, ECMAScript/TypeScript, Angular/React/Knockout, NodeJS, RoR, PHP, Python, YUI, ASP.Net