Edvantis, najpierw był znany jako BrainPower Software, który obsługiwał rynki międzynarodowe od 2005 roku. Pod koniec 2005 roku firma została przemianowana na Edvantis Software i została znacząco zreorganizowana w celu przyspieszenia wzrostu. Obecnie Edvantis jest wiodącym, międzynarodowym dostawcą inżynierii oprogramowania i doradztwa.

Edvantis nieustannie doskonali swoją doskonałość w trzech kluczowych obszarach, co sprawia, że nasze usługi są wyjątkowe i odróżniają nas od typowego serwisu IT oferowanego przez branżę outsouringową.

Edvantis zawsze dąży do zapewnienia rzeczywistej wartości dodanej wykraczającej poza wymagania projektów programowych i nie tylko dotrzymuje oryginalnych planów budżetowych klienta, ale również obniża koszty, jeśli jest to możliwe. Bardzo konkretnym tego typu przykładem są nasze laboratoria badawczo-rozwojowe, które stale monitorują najważniejsze trendy innowacyjne, a tym samym pomagają naszym klientom wdrażać rozwiązania technologiczne w przyszłości.

Nasza firma, mimo dynamicznego wzrostu i rozwoju, zobowiązuje się do krótkich czasów reakcji i bezpośredniej, nieskomplikowanej komunikacji z naszymi klientami. Wszyscy nasi pracownicy, zarówno członkowie zarządu, jak i nowi programiści, stawiają swoich klientów i kontakty na pierwszym miejscu. Po uwzględnieniu wymagań i pomysłów klienta i pełnym ich zrozumieniu zapewniamy możliwie najlepsze i niezrównane usługi IT dla projektów wszystkich typów i rozmiarów.

Nasza kultura pracy zawiera silny zestaw wartości i zasad, takich jak proaktywność, zaangażowanie i postawę „da się zrobić”. Zespoły Edvantis są regularnie określane przez naszych klientów jako najsilniejsza i najlepsza grupa zadaniowa do opracowywania oprogramowania, z jaką kiedykolwiek wspólpracowali. Edvantis stara się być zawsze uczciwym i rzetelnym pracodawcą. Nasi pracownicy są zatrudniani na długi czas w firmie i u klienta.

Porozmawiaj z nami aby dowiedzieć się więcej.

Najważniejsze dane

  • Założona w 2005 roku
  • Ponad 300 pracowników na całym świecie
  • Ponad 30 aktywnych klientów
  • Zrealizowano prawie 500 projektów
  • 90% klientów nas poleca
  • Lokalizacje w 4 krajach, obejmujące 8 stref czasowych