capacity services concept illustration

Managed Software
Development Team

Zespół programistów IT typu plug-and-play (przyłącz i pracuj), rekrutowany zgodnie z Twoimi potrzebami zarządzany tak, by zminimalizować ryzyko i zmaksymalizować tempo realizacji.

Zwiększ swoje możliwości programistyczne dzięki gotowej do użycia jednostce dostawczej. Edvantis może pomóc w zidentyfikowaniu i obsadzeniu wymaganych stanowisk personelem posiadającym specjalistyczną wiedzę niszową oraz w przygotowaniu na pomyślne ukończenie projektu. Skorzystaj z naszych wypracowanych i ugruntowanych praktyk w zakresie wiodących zespołów o wysokiej wydajności.

Najważniejsze zalety of Managed Team usługi

01.
Zespół, którego potrzebujesz
Mikrozarządzanie inżynierami możesz zostawić nam.
02.
Wyższa przewidywalność projektu
Dobrze dopasowany, stabilny zespół będzie działał zgodnie z kluczowymi wskaźnikami wydajności projektu (KPI).
03.
Niższe ryzyko
Skorzystaj z dopracowanych ram cyklu rozwojowego oprogramowania (SDLC) Edvantis, wnikliwych porad technicznych i strategicznych wskazówek technicznych.
04.
Elastyczne zobowiązanie
Zacznij od 4 osób przez 3 miesiące. Przejdź na większy zespół w razie potrzeby lub na alternatywny model usługi.
05.
Zróżnicuj swoje ryzyko związane z rozwojem
Uzyskaj dostęp do różnorodnej wiedzy specjalistycznej bez konieczności zatrudniania w pełnym wymiarze. Zdobądź nowego specjalistę, który jest Ci potrzebny, aby przyspieszyć przejście firmy na wyższy poziom.

Czy Managed Team jest właściwym modelem outsourcingu
w moim przypadku?

capacity service model IT

Polecamy tę opcję klientom posiadającym solidną wiedzę na temat produktów i wystarczającą zdolność ustalania priorytetów pracy.

Edvantis, z kolei, wykona większość „ciężkiej pracy”:

  • Obsadzenie projektu w zależności od potrzeb i optymalnego składu zespołu
  • Wsparcie i wdrożenie administracyjne
  • Konfiguracja cyklu rozwojowego oprogramowania (SDLC) zgodnie znaszymi najlepszymi praktykami lub wdrożenie procesów odzwierciedlających Wasze praktyki w tym zakresie
  • Identyfikacja kluczowych wskaźników wydajności i celów pośrednich projektu
  • Efektywne zarządzanie zespołem w celu zapewnienia wysokiego tempa pracy

Z Twojej strony oczekujemy regularnej informacji zwrotnej na temat wizji projektu i konsekwentnej komunikacji w zakresie krytycznych decyzji. Ostatecznie naszym celem jest pomoc w utrzymaniu niezależnego, wysoce wydajnego zespołu, który zapewnia spójne wyniki i długoterminowy zwiększony zwrot z inwestycji. Dostępna jest również opcja buduj-eksploatuj-przekaż.

Szukasz alternatywy? Zapoznaj się z naszymi innymi dwoma modelami usług – Wspieranie wykwalifikowaną kadrą lub Zarządzany projekt.

IT Staff Augmentation
Services

Oferujesz pracę – my zapewniamy wykwalifikowane zasoby do jej wykonania, zrekrutowane w oparciu o wymagania Twojego projektu, natychmiast wdrożone.   

Zdobądź wiedzę IT, której Tobie brak, aby przyspieszyć rozwój swojego oprogramowania. Nasze usługi wspierania wykwalifikowaną kadrą zapewniają zasoby potrzebne do realizacji projektu. Zwiększ swoją zdolność do szybszego wprowadzania nowych produktów na rynek.

IT staff augmentation concept image

Kluczowe korzyści modelu Staff Augmentation

01.
Wyjątkowa elastyczność
Zwiększaj lub zmniejszaj skład zespołów w zależności od potrzeb. Wypróbuj i wybieraj między różnymi modelami usług i korzystaj z dodatkowych usług o wartości dodanej – doradztwa dla kadry zarządzającej IT, doradztwa informatycznego oraz outsourcingu procesów biznesowych.
02.
Brak kosztów ogólnych związanych z zatrudnieniem oraz niższy całkowity koszt utrzymania
Rekrutacja i bieżące wsparcie administracyjne leżą po naszej stronie. Oferujemy przejrzysty plan rozliczeniowy ze stałą stawkę miesięczną za pracownika.
03.
Szybki dostęp do wykwalifikowanych specjalistów IT
Obsadzimy Twój projekt odpowiednimi ludźmi w ciągu maksymalnie 45 dni.
04.
Zapomnij o brakach personalnych
Nasze dogodne położenie geograficzne i międzynarodowa obecność na rynku IT zapewniają nam dostęp do ponad 400 000 specjalistów.
05.
Wiedza branżowa
Zrekrutujemy specjalistów posiadających dogłębną wiedzę specjalistyczną w Twojej branży i/lub bogatą specjalizację techniczną.

Czy Staff Augmentation jest właściwym modelem outsourcingu w moim przypadku?

Usługi wspierania wykwalifikowaną kadrą czyli Staff augmentation najlepiej sprawdzają się w spółkach o ugruntowanym procesie zarządzania i wiedzy technicznej.

Jako klient będziesz odpowiedzialny za:

  • Konfigurację cyklu rozwojowego oprogramowania
  • Wyznaczanie pracy oraz priorytetyzację zadań
  • Codzienne zarządzanie zespołem i komunikacją
  • Ogólną wizję projektu i jego realizację

Musisz mieć przynajmniej doświadczonego kierownika projektu lub CTO, aby być pewnym, że Twój nowy zespół jest w pełni zaangażowany i jest na właściwej drodze do osiągnięcia sukcesu.

Nie jesteś pewien, czy to dla Ciebie? Edvantis zawsze daje Ci elastyczne rozwiązania, dzięki którym możesz przejść na inny model usług: zapoznaj się z ofertą zarządzany zespół lub zarządzany projekt.

IT staff augmentation services

Dlaczego Edvantis:

90%
naszych klientów
nas poleca
Silnie ukierunkowany na klienta
15+
lat
na rynku
Weteran w zakresie outsourcingu IT
90%
wskaźnik utrzymania
pracowników
Przyjazna kultura zespołu
service-contact-us

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach biznesowych!

Zawsze chętnie porozmawiamy.